Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Πτυχιούχοι Α.ΣΕ.ΤΕ.Μ - ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Στόχοι και Δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτητών όλων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ΜΚΕ αποτελεί τη μετεξέλιξη των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ με την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στην εκπαίδευση θα είναι και ο πλέον σημαντικός στόχος της ΑΣΠΑΙΤΕ στα πλαίσια αυτής της πράξης δεδομένου ότι η επιχειρηματικότητα ουδέποτε προβλήθηκε στα πλαίσια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού ως εναλλακτική επαγγελματική επιλογή των αποφοίτων του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων.

Επιμέρους Στόχοι της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ
Κατά συνέπεια οι επιμέρους στόχοι της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ συνοψίζονται στους ακόλουθους άξονες δράσης:
1.      Παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα στους φοιτητές των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
2.      Δημιουργία ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση του γνωστικού αντικειμένου της διδακτικής της επιχειρηματικότητας
3.      Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
4.      Ανάπτυξη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ για την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, είτε είχαν παρακολουθήσει είτε όχι τον κύκλο μαθημάτων επιχειρηματικότητας.
5.      Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην διδασκαλία της επιχειρηματικότητας και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για το σκοπό αυτό.
6.      Συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ αλλά και τις υπόλοιπες μονάδες ώστε τα παραγόμενα επιχειρηματικά σχέδια να είναι βιώσιμα και να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να στηριχθούν από προγράμματα άλλων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείο Ανάπτυξης), ώστε η εκπαίδευση να οδηγήσει σε άμεσα αποτελέσματα.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις στην «Επιχειρηματικότητα», οι οποίες θα οργανωθούν από τη ΜΚΕ, αναμένεται ότι θα έχουν μια σειρά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Τα οφέλη αυτά συνοψίζονται στο ότι αναπτύσσονται και καλλιεργούνται στους φοιτητές και στους αποφοίτους τα ακόλουθα:
 • η αναλυτική ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρηματικών και καινοτόμων ευκαιριών,
 • η κατανόηση της επιχειρηματικότητας των πολλαπλών τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους,
 • η ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης και νοοτροπίας,
 • η απόκτηση βασικών γνώσεων επί των αρχών της επιχειρηματικότητας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • η ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
 • η όξυνση του κριτικού πνεύματος και την ανάπτυξη επαγγελματικής ευελιξίας,
 • η εν γένει μύηση του φοιτητή/απόφοιτου στην επιχειρηματικότητα, στις λειτουργίες και το σχεδιασμό της επιχειρηματικής δράσης, προσανατολισμένης στο γνωστικό/επαγγελματικό πεδίο που εκπαιδεύεται ο φοιτητής ή που εκπαιδεύτηκε ο απόφοιτος
 • η ενθάρρυνση των φοιτητών/αποφοίτων στο να στραφούν προς τη δημιουργική αυτοαπασχόληση με την ίδρυση επιχείρησης.

Εξειδικεύοντας το σκοπό των δράσεων «Επιχειρηματικότητα» και κατηγοριοποιώντας τους στόχους τους, θα υιοθετηθεί η παραδοσιακή διάκριση μεταξύ της απόκτησης γνώσεων, της απόκτησης δεξιοτήτων και της αλλαγής και εκμάθησης στάσεων.

Στο επίπεδο των γνώσεων οι δράσεις στοχεύουν σε θέματα όπως:
 • η προετοιμασία του επιχειρηματία για τη δημιουργία μιας επιχείρησης,
 • η διαδικασία ανεύρεσης και αξιολόγησης επιχειρηματικών ευκαιριών,
 • η δημιουργία, εκμετάλλευση και προστασία καινοτομιών στο πλαίσιο της επιχείρησης,
 • η επιλογή των κατάλληλων κλάδων για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών,
 • η εισαγωγή της Διοίκησης Ποιότητας σε ένα Επιχειρηματικό Εγχείρημα,
 • η εκμάθηση απλών εννοιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης,
 • η εκμάθηση εννοιών της Λογιστικής Πρακτικής,
 • θέματα Προώθησης Πωλήσεων και Μάρκετινγκ,
 • οι Διαδικασίες Έναρξης και Λειτουργίας μιας νέας Επιχείρησης,
 • η σύνδεση της Επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής Κοινωνίας.

Επίσης, οι δράσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και γενικών δεξιοτήτων των φοιτητών και αποφοίτων  όπως:
 • τεχνικές οικονομικού προγραμματισμού,
 • υλοποίηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων,
 • τεχνικές αξιολόγησης επιχειρηματικών ευκαιριών,
 • χρήση υποστηρικτικού λογισμικού στις επιχειρηματικές αποφάσεις,
 • ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης,
 • επιχειρηματική διαίσθηση,
 • δημιουργική σκέψη προς νέα προϊόντα – υπηρεσίες,
 • η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι δράσεις της επιχειρηματικότητας στοχεύουν στην αλλαγή και τη δημιουργία νέων στάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ απέναντι στην επιχειρηματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι:
 • Να αλλάξει η αντίληψη των φοιτητών απέναντι την επιχειρηματικότητα. Με άλλα λόγια, να αντιληφθούν ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας δεν είναι έξω και πέρα από τις δυνατότητες τους και τους αφορά άμεσα.
 • Να αντιμετωπιστεί ευνοϊκότερα η έννοια της επιχειρηματικότητας από την εκπαιδευτική κοινότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ και την  ευρύτερη κοινωνία.
 • Να αντιληφθούν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ την επιχειρηματικότητα ως μια σημαντική εναλλακτική επιλογή.
 • Να δημιουργηθεί μια «κουλτούρα» επιχειρηματικότητας στην ΑΣΠΑΙΤΕ, τα αποτελέσματα της οποίας θα διαχέονται στην κοινωνία
Ετήσιος Κύκλος «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα»
Βασική εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα».

Περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις:
(α) Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας  το οποίο θα αναλύεται σε δύο εξαμηνιαίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες: ένα γενικό θεωρητικό μάθημα επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές όλων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ και ένα εργαστηριακό μάθημα προσομοίωσης επιχειρηματικότητας
(β) Ένταξη του φοιτητή σε ομάδα συμβουλευτικής υποστήριξης mentoring για την ανάπτυξη σε επίπεδο εκπαιδευτικής εργασίας μιας δυνητικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (εκπαιδευτικό επιχειρηματικό σχέδιο business plan)
(γ) Παρακολούθηση μαθημάτων – διαλέξεων που αφορούν τη διδακτική της επιχειρηματικότητας
(δ) Παρακολούθηση Ανοιχτών Σεμιναρίων για βελτίωση ατομικών δεξιοτήτων σε σχέση με το επιχειρείν
(ε) Συμμετοχή  των φοιτητών στο παιχνίδι των εικονικών επιχειρήσεων

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων του προγράμματος οδηγεί στην απονομή στους συμμετέχοντες φοιτητές πιστοποιητικού επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο  «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα»
Ειδικές Δράσεις για τους Απόφοιτους της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Δράσεις της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ για τους αποφοίτους της Σχολής
Για τους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις δράσεις της ΜΚΕ θα προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Ελεύθερη συμμετοχή τους στα ανοιχτά σεμινάρια που αφορούν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των ατομικών τους δεξιοτήτων.
 • Ανάδειξη των αποφοίτων οι οποίοι ανέπτυξαν επιχειρηματική πρωτοβουλία αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΜΚΕ στις οποίες και συμμετείχαν
 • Ενημέρωση για δράσεις και εξελίξεις σε θέματα επιχειρηματικότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου