Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Πτυχιούχοι Α.ΣΕ.ΤΕ.Μ - ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Ημερίδας ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ (13-12-2011)

Παρουσίαση της Μονάδας Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ στα πλαίσια της ημερίδας της ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ (13-12-2011)