Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Πτυχιούχοι Α.ΣΕ.ΤΕ.Μ - ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ «ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


του Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη

Η Μικροδιδασκαλία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα για τους ανθρώπους που σπουδάζουν και επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης. Ειδικότερα στη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους φοιτητές, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν παιδαγωγικά μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών τους, να προσομοιώσουν μια εκπαιδευτική διαδικασία και να «διδάξουν» δανειζόμενοι μια ευρύτατα διαδεδομένη παιδαγωγική τεχνική.

http://www.dailymotion.com/video/xihesy_yyyyyyyyyyyyyyyy-yyy-yyyyy-yyyyyyyyyyy-yyyyyyyyy-2004-2005_school#user_widget
(Μια γεύση από τις υποδειγματικές διδασκαλίες -μικροδιδασκαλίες των φοιτητών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών το ακαδ. έτος 2004-2005, στο μάθημα που δίδασκα με τίτλο "Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Τεχνικών στη Διδακτική των Οικονομικών".)

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο διδάσκων σε ένα οικονομικό τμήμα, στην προσπάθεια του να οργανώσει μικροδιδασκαλίες, είναι ακριβώς το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι στερούνται παιδαγωγικού υπόβαθρου. Αγνοούν τις θεωρίες μάθησης, δεν έχουν χρησιμοποιήσει άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές εκτός της εισήγησης και δεν έχουν οργανώσει ποτέ ένα σχέδιο μαθήματος. Το οξύμωρο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι στην πλειοψηφία οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές, αν και δεν γνωρίζουν παιδαγωγικά και διδακτική, θεωρούν τη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων μια εναλλακτική επαγγελματική επιλογή συμπληρωματικού χαρακτήρα, και δεδομένη την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στα διδακτικά καθήκοντα που αυτή απαιτεί.

Στο συγκεκριμένο άρθρο μεταφέρεται η εμπειρία του συγγραφέα από την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος μικροδιδασκαλιών, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο 2004-2005. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν 85 φοιτητές οι οποίοι οργάνωσαν και παρουσίασαν ισάριθμες μικροδιδασκαλίες. Η οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση αυτού του προγράμματος οδήγησε σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την μεθοδολογία υλοποίησης, τα θέματα που επιλέγονται από τους φοιτητές αλλά και την επίδραση στις στάσεις και τις αντιλήψεις των φοιτητών ενός οικονομικού τμήματος που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα μικροδιδασκαλιών.

Μάθημα Μικροδιδασκαλίας

 
Το μάθημα της Διδακτικής των Οικονομικών με έμφαση στη Μικροδιδασκαλια που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/5/2012 στις 16:15 με 18:15 αφορά τους Φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας που παρακολουθούσαν το εργαστήριο τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι φοιτητές των άλλων τμημάτων θα παρακολουθήσουν το μάθημα τη Τετάρτη 23/5/2012 τις ακόλουθες ώρες:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (και Ηλεκτρολόγων που παρακολουθούν το συγκεκριμένο τμήμα) 13:30-15:30.

Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας ( και ηλεκτρολόγων που παρακολουθούν το συγκεκριμένο τμήμα) 15:30-17:30.

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Εξέταση του Μαθήματος «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΙΙ»


 


Αριθμ. Πρωτ.: ΜΚ/003

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ                 ΠΡΟΣ: - ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                                                   - ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΛ. 210 2896885                                                                        Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.                            
FAX: 210 2896788                                                                       
e-mail: moke2aspete@aspete.gr


ΘΕΜΑ: Εξέταση του Μαθήματος «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΙΙ»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΙΙ», η διδασκαλία του οποίου υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο τρέχον εαρινό εξάμηνο στα Τμήματα Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΤΤΕ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι εργαστηριακό.
Ως εκ τούτου, δεν συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εξεταστικής του Ιουνίου 2012 και στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Β΄ περιόδου του Σεπτεμβρίου 2012.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
της Πράξης


Γεώργιος Μουστάκας